Hanne Ihlen

Keizerstraat 44
4811HL Breda

Mijn social media:

Facebook Twitter Linkedin

Hanne Ihlen

Hanne Ihlen. Praktijk voor Therapie en Begeleiding

Keizerstraat 44, 4811HL Breda


Hallo, mijn naam is Hanne Ihlen en ik ben werkzaam als vaktherapeut drama en schematherapeutisch werker in mijn eigen praktijk in Breda. Ik bied therapie en ervaringsgericht begeleiding aan voor jeugdigen en volwassenen. Zowel individueel als voor groepen. 

Het doen, ervaren en voelen staan in de therapie centraal. Er wordt praktisch, inzicht gevend en oplossingsgericht gewerkt. In de therapie kan er gebruik worden gemaakt van verschillende ervaringsgerichte werkvormen zoals improvisatie en rollenspel, beeldende en narratieve werkvormen, narratieve zandspeltherapie, creatief schrijven en Schematherapie.

De behandeling richt zich op het bereiken van veranderingen in het denken, voelen en handelen waardoor klachten kunnen verdwijnen en/ of verminderen. Of je kunt leren om anders met je klachten om te gaan.

Ik kan jou helpen bij:

  • Vergroten van sociale vaardigheden bv. het maken van sociale contacten
  • Vergroten van zelfvertrouwen en negatief zelfbeeld
  • Psychosomatische klachten zoals vermoeidheid, stress en spanning, Burn- out
  • Leren herkennen, uitten en leren verdragen van eigen gevoelens
  • Depressie, angsten en paniek
  • Traumaverwerking
  • Regie nemen over je eigen leven
  • Assertiviteit en het leren herkennen, aangeven en vasthouden van eigen grenzen
  • Vragen rondom autisme
  • Vragen rondom eigen identiteit 'Wie ben ik, en wat wil ik in het leven?

Overzicht: