Eigen risico zorgverzekering

Per 1 januari 2017 is het eigen risico voor de zorgverzekering € 385.
 

Verplicht eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u in 2017 de eerste € 385 van zorg uit het basispakket zelf betaalt. De kosten van onder andere een bezoek aan de huisarts, van verloskundige zorg en van kraamzorg vallen niet onder het verplicht eigen risico.

 

Vrijwillig hoger eigen risico

U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Uw maandelijkse premie voor de basisverzekering is dan lager.
 

Compensatie eigen risico

Het kabinet wil de regeling Compensatie eigen risico (CER) afschaffen. In plaats daarvan gaan gemeenten maatwerk leveren. Dit doen ze via voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of een tegemoetkoming.


Bron: Informatie Rijksoverheid