Kan ik ziektekosten via de belasting aftrekken?

 
Sommige ziektekosten kunt u van uw belasting aftrekken. Bijvoorbeeld dieetkosten, kosten voor hulpmiddelen, kosten voor medicijnen of reiskosten voor ziekenhuisbezoek. Deze kosten heten specifieke zorgkosten.

 

Regeling specifieke zorgkosten

Op de website van de Belastingdienst staat een overzicht van de ziektekosten die aftrekbaar zijn. De regeling specifieke zorgkosten geldt behalve voor uzelf ook voor andere personen binnen uw huishouden.

 

Alleen kosten boven drempelinkomen

U mag alleen het deel van de uitgaven aftrekken dat uitkomt boven een bepaalde drempel. De hoogte van deze drempel hangt af van uw drempelinkomen. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Uw persoonsgebonden aftrek telt niet mee. De hoogte van het drempelbedrag verschilt als u een fiscale partner heeft.
 

 

Alleen kosten die Wmo niet vergoedt

Vanaf 1 januari 2014 kunt u sommige vergoedingen niet meer van de inkomstenbelasting aftrekken. Het gaat om vergoedingen die u via de Wmo kunt aanvragen, zoals aanpassingen aan uw woning.
 
 

Niet in Nederland verzekerd

Heeft u geen Nederlandse zorgverzekering, maar betaalt u wel belasting in Nederland? Ook dan kunt u specifieke zorgkosten aftrekken van de belasting. U moet dan wel aan voorwaarden voldoen. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de BelastingTelefoon.

 

Bron: Informatie Rijksoverheid