ACT | Acceptance and Commitment Therapie

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapie. Deze vorm van gedragstherapie is relatief nieuw maar zeer effectief gebleken doordat gericht wordt op de verandering van de relatie die iemand heeft met zijn gedachten en er wordt ingestoken op het veranderen van de functie van de gedachten.