Coaching

Coaching is een verzamelnaam voor verschillende persoonlijke begeleidingsvormen. Coaching wordt ook wel supervisie, mentoring of counselling / counseling genoemd.