Counselling

Counselling (of Counseling) is een vorm van emotionele hulpverlening. Een counselor geeft raad en helpt mensen bij o.a. het oplossen van problemen, vinden van antwoorden, benutten van mogelijkheden en ontwikkelen van vaardigheden en kennis.