Danstherapie

Danstherapie gaat er vanuit dat lichamelijke of emotionele problemen via dans tot uiting kunnen komen en hiermee een verandering op gang kunt brengen.