Dramatherapie

Dramatherapie biedt hulp bij problemen op sociaal, emotioneel of psychisch gebied. Door middel van improvisatietoneel, beweging, verhalen, poppenspel en andere dramatiek kan de problematiek aanschouwd en behandeld worden.