EFT - Emotional Freedom Techniques

Emotional Freedom Techniques is een therapeutische interventietechniek die gebruik maakt van desensitatieprincipes. Desensitatie is het stapsgewijs blootstellen aan angsten tijdens ontspannen toestand.