Gestalttherapie

Het doel van gestalttherapie is de psychische blokkades op te heffen, zodat  persoonlijke groei weer mogelijk wordt en de klachten verminderen. Gestalttherapie gaat uit van de mens als één geheel.