Gezinstherapie

Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie. Gezinstherapie helpt gezinnen bij het oplossen van conflicten of problemen waarbij gekeken wordt naar het gezin als de basis.