ACT | Acceptance and Commitment Therapie

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapie. Deze vorm van gedragstherapie is relatief nieuw maar zeer effectief gebleken doordat gericht wordt op de verandering van de relatie die iemand heeft met zijn gedachten en er wordt ingestoken op het veranderen van de functie van de gedachten. 

Acupunctuur / Acupressuur

Acupunctuur is een Oosterse geneeskunst waar met behulp van acupunctuur naalden of middels het geven van druk op verschillende locaties, diverse aandoeningen behandeld kunnen worden.

Adem- en ontspanningstherapie

Therapie voor de bevordering van goede ademhaling en ontspanning.

Alexander techniek

De Alexander techniek is geen therapie maar een vorm van bewegingsleer waarbij de natuurlijke balans en coördinatie hervonden wordt. Deze techniek heeft positieve therapeutische effecten op fysieke en mentale klachten.

Analytische Therapie

Analytische therapie is erop gericht dat u ontdekt wie u ten diepste bent en wat bij u past. Tijdens analytische therapie gaat u naar de wortels van uw klacht, om het dáár op te lossen. Niet het symptoom, maar de oorsprong staat centraal. Analytische therapie streeft duurzame verandering na.

APS-therapie

APS-therapie wordt toegepast bij pijnbestrijding. Door middel van het toedienen van kleine electrische stroompjes worden de actiepotentialen in het lichaam aangezet tot zelfherstel.

Beeldende / Creatieve therapie

Beeldende / Creatieve therapie heeft als doel met beeldende middelen zoals tekenen, boetseren of schilderen, een veranderingsproces op gang te brengen.

Bach-bloesemtherapie

Alternatieve geneeswijze waarbij Edward Bach extracten van bloesems, aangelengd met water en alcohol, toepast in de behandeling van diverse klachten variërend van stress en paniekaanvallen, emotionele buien en pijn.

Bio-Energetica

Emotioneel lichaamswerk of bio-energetica werkt aan blokkades in het lichaam die zijn ontstaan door negativiteit of verstoorde lichaamsbalans.

Biofeedback

Biofeedback is een methode waarbij lichaamssignalen gemeten worden, bijvoorbeeld spierspanning, ademhaling, hartslag, temperatuur en de mate van transpiratie.

Bowentherapie

Lichaamsgerichte therapie waarbij met duimen en vingers korte rollende bewegingen worden gemaakt op zacht weefsel, meestal spieren en pezen.

Coaching

Coaching is een verzamelnaam voor verschillende persoonlijke begeleidingsvormen. Coaching wordt ook wel supervisie, mentoring of counselling / counseling genoemd.

Cognitieve (gedrags)therapie

Kortdurende, gestructureerde therapievorm waarbij wordt aangeleerd negatieve gedachten die gedrag beïnvloeden, zoveel mogelijk anders te interpreteren. Hierdoor krijgt men een positiever en objectiever beeld van zichzelf waardoor negatieve gedachten verdwijnen.

Counselling

Counselling (of Counseling) is een vorm van emotionele hulpverlening. Een counselor geeft raad en helpt mensen bij o.a. het oplossen van problemen, vinden van antwoorden, benutten van mogelijkheden en ontwikkelen van vaardigheden en kennis.

Danstherapie

Danstherapie gaat er vanuit dat lichamelijke of emotionele problemen via dans tot uiting kunnen komen en hiermee een verandering op gang kunt brengen.

Dieet / afvallen

Een dieet is een methode om gewicht te verliezen, het elimineren van bepaalde voedingsmiddelen vanwege een allergie of bepaald voedsel eten ter bevordering van de gezondheid.

Dramatherapie

Dramatherapie biedt hulp bij problemen op sociaal, emotioneel of psychisch gebied. Door middel van improvisatietoneel, beweging, verhalen, poppenspel en andere dramatiek kan de problematiek aanschouwd en behandeld worden.

E-mail therapie

E-mail therapie is voor mensen die vanuit de veilige omgeving aan hun probleem willen werken.

EFT - Emotional Freedom Techniques

Emotional Freedom Techniques is een therapeutische interventietechniek die gebruik maakt van desensitatieprincipes. Desensitatie is het stapsgewijs blootstellen aan angsten tijdens ontspannen toestand.

EFT - Emotionally Focused Therapy

Emotionally Focused Therapy is een vorm van relatietherapie die zich richt op emoties, begrijpen van de liefde en verbinding in een partnerrelatie. 

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen.

Energetische therapie

Energetische therapie maakt gebruik van het energiesysteem van het lichaam vanuit een holistische visie op de gezondheid van de mens.

Ergotherapie

Ergotherapie is een therapie gericht op het mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die beperkt zijn door ziekte of een handicap.

Familieopstellingen

Familieopstellingen zijn een vorm van psychotherapie vanuit de werkwijze Systemisch werken. De familie is de basis van ieder persoon. Door inzicht te krijgen in het 'familie systeem' kunnen vraagstukken opgehelderd worden.

Fysiotherapie

Fysiotherapie houdt zich bezig met behandeling van klachten aan het lichaam. 

Gesprekstherapie

Gesprekstherapie is door middel van één-op-één-gesprekken inzicht krijgen in een hulpvraag.

Gestalttherapie

Het doel van gestalttherapie is de psychische blokkades op te heffen, zodat  persoonlijke groei weer mogelijk wordt en de klachten verminderen. Gestalttherapie gaat uit van de mens als één geheel.

Gezinstherapie

Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie. Gezinstherapie helpt gezinnen bij het oplossen van conflicten of problemen waarbij gekeken wordt naar het gezin als de basis.

Haptotherapie - Haptonomie

Haptotherapie is de haptonomische toepassing van het verbeteren van het contact tussen lichaam en geest.

Homeopathie

Homeopathie is een alternatieve geneeswijze waarbij homeopatische middelen worden gebruikt om ziekten te bestrijden. De homeopatische middelen zijn extreme verdunningen van stoffen die dezelfde symptomen oproepen als bij de ziekte die bestreden wordt.

Huidtherapie

Huidtherapie is het paramedisch specialisme dat zich bezig houdt met het diagnosticeren en behandelen van huidaandoeningen zoals littekens, acne, oedeem of brandwonden.

Hypnotherapie

Hypnotherapie gebruikt hypnose als middel om psychische en lichamelijke klachten te behandelen. Onder hypnose kan iemand beter in contact komen met onderbewuste gevoelens en ideeën waardoor men niet belemmert wordt door het rationele bewustzijn.

Innerlijk-kind werk

Innerlijk-kind therapie of Innerlijk-kind werk richt zich op het herkennen en helen van onverwerkte ervaringen, tekorten of beschadigingen uit de kindertijd.  


Integrale massage

Bij Integrale massage worden verschillende massagetechnieken en visies samengevoegd in één massagevorm. Er wordt in de basis gewerkt met oosterse drukpuntmassage en klassieke, westerse massagetechnieken.

Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie draait om het stellen van kernvragen die helpen bij het bewustworden, begrijpen en loslaten van belastende gedachten en patronen.

Kinesiologie

Kinesiologie houdt zich bezig met de motoriek van het menselijk lichaam. Er wordt onderschied gemaakt tussen Kinesiologie (alternatieve geneeskunde) en Toegepaste Kinesiologie.

Klankschaalmassage

Een klankschaalmassage heeft als doel het lichaam - door middel van het doorgeven van de trillingen van de klankschaal - diep te laten ontspannen.

Kunstzinnige therapie

Bij kunstzinnige therapie wordt een kunstzinnige activiteit gebruikt voor de verdieping van het gevoelsleven en bevordering van evenwicht tussen denken, voelen en handelen.

Lichaamsgerichte therapie

Bij lichaamsgerichte therapie wordt het lichaam gebruikt om in contact te komen met je gevoel. Door beweging of massage wordt het lichaam geactiveerd en kan energie weer stromen.

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching is een vorm van individuele coaching gericht op heroriëntatie qua werk en functie, outplacement of reïntegratie op de arbeidsmarkt.

Lymfedrainage / Oedeemtherapie

Lymfedrainage of Oedeemtherapie wordt gebruikt om minder goed functionerend lymfestelsel weer in een betere conditie te brengen. Het lymfesysteem houdt vocht vast dat afgevoerd wordt door lymfemassage/drainage.

Manuele therapie

Manuele therapie heeft als doel het beter laten functioneren van de gewrichten en verbetering van houding en bewegingen. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die op de gewrichten (met name de wervelkolom) kunnen worden toegepast.

Massage

Massage wordt in diverse vormen toegepast in de behandeling van lichamelijke en mentale klachten.

Meer informatie over het starten van een eigen massagepraktijk vindt u hier.

Meditatie

Meditatie is een geestelijke oefening om af te stemmen op onze innerlijke rust, contact te krijgen met jezelf en om te gaan met stress en spanningen.

Mental coaching

Mental Coaching leert je om te gaan met emotie door uit te leggen hoe  het mentale systeem van een mens werkt. De belangrijkste afdelingen in dit systeem zijn, denken, gevoel, zintuigen, bewustzijn en lichaam.

Mesologie

Mesologie is een alternatieve geneeswijze die d.m.v. Electro Fysiologische technieken onderzoek doet naar de oorzaak van klachten. De behandeling bestaat uit bijvoorbeeld orthomoleculaire supplementen of kruiden.

Mindfulness

Mindfulness is aandachtgerichte cognitieve therapie. Mindfulness leert mensen te leven in hier en nu door middel van meditatie en oefeningen, waarbij specifiek de aandacht gericht is op acceptatie en aanvaarding van situaties.

Muziektherapie

Muziektherapie valt onder creatieve therapie. Bij muziektherapie wordt muziek gebruikt om therapeutische processen te stimuleren. Doordat taal geen rol speelt bij muziektherapie, is deze bijzonder geschikt voor mensen met een verstandelijke handicap.

Natuurgeneeswijze

Natuurgeneeswijze of Natuurgeneeskunde is een spectrum van verschillende therapieën die vallen onder de 'alternatieve geneeswijze' omdat hiervoor onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing is. De geneeswijze stelt het zelfherstellend vermogen van een mens centraal evenals de wisselwerking tussen mens en zijn omgeving.

NEI-coaching

Neuro-Emotionele Integratie (NEI-therapie) leert mensen om oude emoties die belemmeren, te verwerken.

Neurofeedback

Neurofeedback is een hersen-trainingsmethode om ontregelde hersenactiviteit in balans te brengen. Neurofeedback wordt veel toegepast bij ADHD/ADD of slaapproblemen.

NLP

NeuroLinguïstisch Programmeren (NLP) is een methodiek die wordt toegepast in training, coaching en communicatie.

Onderwijscoaching

Onderwijscoaching is gericht op het ondersteunen van leerlingen, leerkrachten, directies en teams binnen het onderwijs.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening gericht op kansen, sterke kanten en oplossingen. Bij oplossingsgericht wordt gekeken naar wat de cliënt wél wil.

Orthomoleculaire therapie

Orthomoleculaire therapie of geneeskunde maakt gebruik van voedingssupplementen met mineralen en vitaminen om herstel van ziekten te bevorderen.

Osteopathie

Osteopathie is een therapie waarbij manuele handelingen worden gebruikt om verminderde beweeglijkheid van het lichaam te behandelen.

Pastorale therapie

Pastorale therapie is gesprekstherapie vanuit de christelijke levensovertuiging.

Polyenergetische therapie

Polyenergetische therapie gebruikt meerdere vormen van energetische therapie om tot een optimaal resultaat te komen.

Psychologie

Psychologie houdt zich bezig met het innerlijke leven (voelen, kennen en streven) en het gedrag van mensen in zijn algemene vorm. 

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) is een lichaamsgerichte therapie waarbij lichamelijke spanning, houding, taal, beleving en bewegingcentraal staat.

Psychosynthese

Psychosynthese is een vorm van transpersoonlijke psychologie waarbij de spirituele ervaringen van mensen wordt gebruikt in de behandeling van de heersende problematiek.

Psychotherapie

Psychotherapie wordt toegepast om psychosociale problematiek te behandelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen therapeuten mét of zonder de titel Psychotherapeut (BIG)

Rebalancing

Rebalancing is gericht op het in balans brengen van lichaam en geest. Verschillende technieken afkomstig uit het lichaamsgericht werken worden hierbij toegepast.

Reflexologie

Reflexologie of Voelreflexologie gaat er vanuit dat alle organen in verbinding staan, via energiebanen met plaatsen op de voeten. Voor behandeling van klachten wordt er druk uitgeoefend op bepaalde punten op de voeten.

Regressie en Reïncarnatietherapie

Regressie- en Reïncarnatietherapie gaat terug in de tijd om onopgeloste trauma's te verwerken en gaat er vanuit dat de ziel van een mens meerdere levens heeft. Trauma's kunnen ook zijn opgelopen in vorige levens.

Reiki

Reiki is het doorgeven levensenergie door de reikibeoefenaar naar de ontvanger. Er wordt gewerkt met de handen en wordt toegepast bij klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Relatietherapie

Relatietherapie en Partnerrelatietherapie zijn erop gericht om de problemen op te lossen die ontstaan zijn in de relatie tussen partners.

RET - Rationele Emotieve Therapie

Rationele Emotieve Therapie (RET) is een vorm van psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van ABC methode; Aanleiding (oorzaak), Bril (overtuiging) en Consequentie (gevolg)

Schematherapie

Schematherapie zoekt naar denkpatronen die de oorzaak van, of van invloed zijn op psychische problematiek. Er wordt dan gekeken hoe dit patroon gereset zou kunnen worden.

Rouwbegeleiding

Rouwbegeleiding is specifiek gerichte hulp bij de verwerking van een groot verlies. Dit kan een overlijden zijn maar ook bijvoorbeeld het einde van bijvoorbeeld een relatie of baan.

Shiatsu

Shiatsu is een vorm van lichaamstherapie en massage waarbij druk wordt uitgeoefend op bepaalde plaatsen van het lichaam. De behandelaar werkt niet met spierkracht maar met het eigen lichaamsgewicht om druk uit te oefenen.

SOVA-training

SOVA-training is een training voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden. De training wordt vaak toegepast bij kinderen die problemen ervaren in het sociaal contact met andere kinderen of volwassenen.

Speltherapie

Speltherapie maakt gebruik van speelgoed, spel en fantasie om kinderen al spelend te laten praten over hun problemen.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is de verzamelnaam voor de methoden die gebruikt worden in de beleiding en behandeling van gezinnen met psychosociale problematiek. Het gezin is de basis van het 'systeem' waarin iemand opgroeit.

Transactionele analyse

Transactionele analyse (TA) gaat er vanuit dat de ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat iemand besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving die bepalend zijn voor iemands levensloop. Behandelmethode is erop gericht het gedrag te analyseren en om te buigen.

TuiNa massage

TuiNa massage gebruikt diverse soorten massage- en manipulatietechnieken die gericht zijn op genezing. TuiNa komt voort uit de Traditionele Chinese Geneeskunst. 

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een energiewerk-methode om in dialoog te gaan met je innerlijke stem. 

Yoga

Yoga is een bewegingsvorm die ervoor zorgt dat de geest wordt vrijgemaakt en evenwicht brengt.

Zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie kan behulpzaam zijn bij uiteenlopende levensvragen of thema's in iemands leven. Daarbij wordt psychologische kennis gecombineerd met diepgaande inzichten vanuit spirituele of filosofische wijsheden.