Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening gericht op kansen, sterke kanten en oplossingen. Bij oplossingsgericht wordt gekeken naar wat de cliënt wél wil.