Schematherapie

Schematherapie zoekt naar denkpatronen die de oorzaak van, of van invloed zijn op psychische problematiek. Er wordt dan gekeken hoe dit patroon gereset zou kunnen worden.