Systeemtherapie

Systeemtherapie is de verzamelnaam voor de methoden die gebruikt worden in de beleiding en behandeling van gezinnen met psychosociale problematiek. Het gezin is de basis van het 'systeem' waarin iemand opgroeit.