Transactionele analyse

Transactionele analyse (TA) gaat er vanuit dat de ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat iemand besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving die bepalend zijn voor iemands levensloop. Behandelmethode is erop gericht het gedrag te analyseren en om te buigen.